:

Van de roosterkamer

laatste wijziging ingevoerd donderdag 13 juni 16:40


Mededelingen

Vrijdag 14 juni: H2 en V2 3e uur Diatoets, opgeladen laptop mee

Dagrooster

dagrooster vrijdag 14 juni

Basisrooster

basisrooster

Toetsroosters

Toetsrooster TW4 voor-examenklassen M3, H4, VG4 en VG5

Toetsrooster onderbouw PW5daagse

Algemene zaken

Lestijden schooljaar 2023-2024

Klassencorvee schooljaar 2023-2024